Priser

MINI

595 kr Rekommenderas tex som tillägg vid önskemål om extra uppföljningssamtal, vid receptförnyelse eller vid byte av redan befintlig medicinering samt rådgivning & recept/jourdos inför veterinärbesök på annan klinik för rädda djur
 • Telefonrådgivning 5-10 min
 • Receptarvode ingår (värde 185-350 kr)
 • Fysisk undersökning ingår EJ
 • (uppföljningssamtal ingår ej)

LITEN

995 kr Rekommenderas tex vid konsultation kring att komplettera redan pågående beteendeproblemsträning med receptbelagda mediciner till en i övrigt frisk patient, eller vid behov av längre uppföljningssamtal efter genomförd utredning
 • Telefonrådgivning 15-20 minuter
 • Receptarvode ingår (värde 185-350 kr)
 • Enklare klinisk undersökning av ett djur (värde 395-595 kr) alternativt bedömning utifrån journalkopia från annan veterinärklinik
 • 5-10 minuters uppföljningssamtal via telefon

MELLAN

1 395 kr Rekommenderas tex vid rådgivning kring demens, åksjuka, inför flytt eller tillökning i familjen (fyrbent eller tvåbent). Paketet passar även för konsultation kring ev behandling med receptbelagd medicin som komplement till träning (hjälp med hänvisning till lämplig hundtränare ingår i detta paket) eller till kattpatienter där råd kring miljöåtgärder redan getts av etolog eller motsvarande
 • Hembesök eller telefonrådgivning 30 minuter
 • Receptarvode ingår (värde 185-350 kr)
 • Klinisk undersökning av ett djur (värde 595 kr) alternativt bedömning utifrån journalkopia från annan veterinärklinik
 • 5-10 minuters uppföljningssamtal via telefon

STOR

2 295 kr Rekommenderas tex för katter som kissar/bajsar på fel ställen, vid aggressionsproblematik, rädslor/fobier, vid utredning av beteendeproblem hos katter i enkattshushåll och/eller mindre boende (motsvarande 1-3rums lägenhet)
 • Hembesök eller telefonrådgivning 1 timme
 • Receptarvode ingår (värde 185-350 kr)
 • Klinisk undersökning av en katt (värde 595 kr) alt. bedömning utifrån journalkopia från annan veterinärklinik
 • 10-15 minuters uppföljningssamtal via telefon

OMFATTANDE

2 995 kr Rekommenderas tex för katter som kissar/bajsar på fel ställen sedan en längre tid tillbaka, vid samtidig förekomst av flera olika typer av beteendeproblem, vid utredning av beteendeproblem hos katter i flerkattshushåll och/eller större boende (såsom hus, flervånings- eller +3rumslägenhet och/eller katter med tillgång till utevistelse).
 • Hembesök eller telefonrådgivning totalt 2 timmar (kan fördelas enligt överenskommelse)
 • Receptarvode ingår (värde 185-350 kr)
 • Klinisk undersökning av en katt (värde 595 kr) alt. bedömning utifrån journalkopia från annan veterinärklinik
 • 2 x 10 minuters uppföljningssamtal via telefon (kan även genomföras som ett samtal á 20 min om så önskas)

Konsultation/rådgivning

Tidsdebitering (gäller både vid hembesök och telefonrådgivning)

1 995 kr/timme

Tjänster

Förutom beteendeutredningar kan jag även erbjuda nedanstående hemma hos er

Årlig vaccination för katt, hund eller kanin

I samband med hembesök/utredning av annat djur:
395 kr (enklare hälsoundersökning) + 295 kr (vacc.) = 690 kr

Vid besök bokat endast för vaccination:
595 kr (klinisk undersökning) + 295 kr (vacc.) = 890 kr

Kloklippning

På EJ sederad katt, hund, kanin, gnagare, fågel och med hållhjälp av ägaren
195 kr/djur

Årlig hälsokoll (klinisk undersökning)

 • Klinisk undersökning (palpation samt auskultation av hjärta och lungor med stetoskop) dvs ”klämma och känna igenom” samt viktkontroll
 • Rådgivning kring lämpligt foder utifrån hälsostatu

595 kr/djur

Recept på fästingmedel, avmaskningsmedel eller p-piller

En enklare hälsoundersökning ingår.
395 kr/djur

Vänligen observera att inställelseavgift tillkommer för samtliga hembesök enligt nedan zonkarta

Skånekarta med zoner

Zon GRÖN: 350 kr

Zon GUL: 550 kr

Zon ROSA: 750 kr

Zon BLÅ: 950 kr

Samtliga priser är inkl. moms. Betalningsvillkor medges i samband med bokning.

Betalning sker mot FAKTURA, betalningstid 10 dagar. Fakturan kan fås som pappersfaktura (via vanlig post), e-postfaktura eller som sms. Vid det sistnämnda alternativet går det även bra att betala med Swish.

Vid omfattande utredningar kan ibland en längre betalningstid på 30 dagar erbjudas.

Vid avbokning som sker mindre än 24h innan avtalad tid debiteras hela summan. Vid ombokning som sker mindre än 24h innan avtalad tid tas endast en administrationsavgift på 150 kr ut.

Vänligen observera att försäkringsbolag generellt sett ersätter medicinska sjukdomar och rådgivning kopplat till detta (exempelvis katter med stressorsakade urinvägsproblem), men inte sk "lynnesfel" och "beteendeförändringar" såsom nyårsrädsla eller åksjuka. Kontakta ditt försäkringsbolag vid frågor kring vad som gäller för just ditt djur.